NOWY DZIAŁ: Poradniki Video

otologia

Tympanoskleroza ucha

Tympanoskleroza jest to schorzenie ucha środkowego, które polega na włóknieniu i odkładaniu się złogów soli wapnia w obrębie ucha środkowego a zwłaszcza błony bębenkowej. Jeśli zwapnienie jest niewielkie to nie ma objawów. Jeśli dotyczy błony bębenkowej i kosteczek słuchowych to może być przyczyną niedosłuchu.

Czytaj »
audiologia

Nagła głuchota

Nagła głuchota jest to stan odbiorczego pogorszenia słuchu w uchu, który wystąpił w ciągu godzin. Stan ten wymaga szybkiej diagnozy i włączenia odpowiedniego leczenia, w przeciwnym wypadku niedosłuch czy głuchota pozostaną trwałe. Nagła głuchota występuje przede wszystkim u osób dorosłych.

Czytaj »
wada wrodzona

Wrodzone wady strzemiączka

Wady wrodzone strzemiączka stanowią jedną z przyczyn niedosłuchu u dzieci. Mogą być rozpoznawane późno, niekiedy dopiero podczas badań przesiewowych przeprowadzanych w wieku szkolnym. Ich leczenie nie jest łatwe.​

Czytaj »
audiologia

Niedosłuch u osoby starszej

Tradycyjnie uważa się, że niedosłuch u starszej osoby powinien być leczony aparatami słuchowymi. Ale czy słusznie? Istnieją również inne metody poprawy słuchu, w tym operacyjne. Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego nie jest wiek ale ogólny stan zdrowia.​

Czytaj »

Często czytane:

otologia

Zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego

Nabyte zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego to zmniejszenie średnicy lub w pewnych sytuacjach całkowita niedrożność przewodu słuchowego. Schorzenie to dotyczy zwłaszcza osób dorosłych, u dzieci natomiast częściej spotyka się wrodzone zwężenie lub niewykształcenie (atrezję). Konsekwencją zwężenia lub zarośnięcia przewodu jest przede wszystkim niedosłuch.

Czytaj »
otologia

Powrót słuchu po nagłej głuchocie

Czy i kiedy możliwy jest powrót słuchu po nagłej głuchocie? Na podstawie najnowszego piśmiennictwa zebrano i przeanalizowano informacje, które mogą pomóc w odpowiedzi na to

Czytaj »
otologia

Czyszczenie ucha

Jedne z najczęstszych pytań zadawane w gabinecie otolaryngologa brzmi: „Panie doktorze, jak czyścić ucho?”. Czy czyszczenie ucha pałeczkami rzeczywiście jest niewskazane i niebezpieczne? Odpowiedzi na

Czytaj »
otologia

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest to częste schorzenie występujące w wieku dziecięcym ale również w pewnych sytuacjach u osób dorosłych. Wskutek zaburzeń drożności trąbki słuchowej dochodzi do gromadzenia się płynu w jamie bębenkowej co skutkuje powstaniem niedosłuchu.​

Czytaj »
implanty

Implant na przewodnictwo kostne

Implant na przewodnictwo kostne to urządzenie służące poprawie słuchu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego oraz u tych z wadami ucha prowadzącymi do niedosłuchu. Prosta budowa i krótki czas operacji to zalety implantu tego rodzaju. Stosuje się go zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.​

Czytaj »
otologia

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka jest delikatnym i skomplikowanym zabiegiem rekonstrukcyjnym wykonywanym w przypadku obecności perforacji lub innego jej zniszczenia. O przyczynach destrukcji błony bębenkowej

Czytaj »