otologia

Ossikuloplastyka – operacja kosteczek słuchowych

Operacja naprawcza kosteczek słuchowych to ossikuloplastyka. Najczęściej polega na odbudowie ciągłości kosteczek, jeśli są zniszczone przez proces zapalny lub perlaka. W przypadkach ich unieruchomienia, jak w tympanosklerozie, operacja polega na poprawie ruchomości.​

Czytaj »
ogólne

Kiedy wykonać usunięcie migdałka gardłowego

Usunięcie migdałka gardłowego jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji chirurgicznych w ogóle. Czy istnieje dolna granica wieku, w którym można usunąć migdałek? W jakim wieku najczęściej wykonuje się ten zabieg? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie​

Czytaj »
audiologia

Nagła głuchota

Nagła głuchota jest to stan odbiorczego pogorszenia słuchu w uchu, który wystąpił w ciągu godzin. Stan ten wymaga szybkiej diagnozy i włączenia odpowiedniego leczenia, w przeciwnym wypadku niedosłuch czy głuchota pozostaną trwałe. Nagła głuchota występuje przede wszystkim u osób dorosłych.

Czytaj »
implanty

Implant ucha środkowego

Implant ucha środkowego to urządzenie służące poprawie słuchu u pacjenta, u którego inne sposoby leczenia w postaci klasycznych operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego nie przyniosły efektu. Operacja wszczepienia implantu ucha środkowego należy do najtrudniejszych w otochirurgii. Z artykułu zapoznasz się z tymi ciekawymi urządzeniami.​

Czytaj »
otologia

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka jest delikatnym i skomplikowanym zabiegiem rekonstrukcyjnym wykonywanym w przypadku obecności perforacji lub innego jej zniszczenia. O przyczynach destrukcji błony bębenkowej

Czytaj »

Często czytane:

otologia

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka

Operacja błony bębenkowej – myringoplastyka jest delikatnym i skomplikowanym zabiegiem rekonstrukcyjnym wykonywanym w przypadku obecności perforacji lub innego jej zniszczenia. O przyczynach destrukcji błony bębenkowej

Czytaj »
otologia

Czy perlak boli?

Często spotykane pytanie w gabinecie otolaryngologa brzmi: czy perlak boli? Odpowiedź na to pytanie: na ogół nie boli. Objawy perlaka to głównie postępujący w ciągu

Czytaj »
otologia

Uszkodzenie kosteczek słuchowych

Uszkodzenie kosteczek słuchowych powstaje w wyniku przewlekłego zapalenia ucha środkowego, często z perlakiem. Może powstać również jako skutek urazu ucha, złamania kości czaszki, oraz być

Czytaj »
otologia

Tympanoskleroza ucha

Tympanoskleroza jest to schorzenie ucha środkowego, które polega na włóknieniu i odkładaniu się złogów soli wapnia w obrębie ucha środkowego a zwłaszcza błony bębenkowej. Jeśli zwapnienie jest niewielkie to nie ma objawów. Jeśli dotyczy błony bębenkowej i kosteczek słuchowych to może być przyczyną niedosłuchu.

Czytaj »
otologia

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest to częste schorzenie występujące w wieku dziecięcym ale również w pewnych sytuacjach u osób dorosłych. Wskutek zaburzeń drożności trąbki słuchowej dochodzi do gromadzenia się płynu w jamie bębenkowej co skutkuje powstaniem niedosłuchu.​

Czytaj »