Wpisy:

Atlas służy celom edukacyjnym dla studentów i lekarzy rezydentów. Prawdopodobnie bardziej doświadczeni lekarze specjaliści będą mogli znaleźć tu również ciekawe dla nich informacje. Atlas ucha środkowego zawiera zdjęcia częstych schorzeń ucha środkowego, takich z którymi może się spotkać każdy praktykujący lekarz, nie tylko otolaryngolog ale również pediatra i lekarz rodzinny.

Na początku umieszczono zdjęcia i opis prawidłowej błony bębenkowej, można zapoznać się z jej wyglądem. W rozdziale tym umieszczono również zdjęcia błony bębenkowej z podziałem na odpowiednie kwadranty.

Każde schorzenie ucha środkowego zostało dokładnie opisane wraz z oznaczeniem struktur anatomicznych widocznych na zdjęciu. Uwzględniono tu również propozycję leczenia, zwykle będzie to leczenie operacyjne. Leczenie to zostało zaproponowane przez autora na podstawie własnego doświadczenia, może się więc różnić od doświadczenia innych lekarzy.

atlas

Prawidłowa błona bębenkowa

Prawidłowa błona bębenkowa (membrana tympani) ma kolor opisywany jako perłowo – szary, z widocznymi, zarysowanymi naczyniami krwionośnymi zwłaszcza okolicy rękojeści młoteczka.

atlas

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha charakteryzuje obecność płynu za zachowaną błoną bębenkową. Brak jest objawów miejscowych i ogólnych ostrej infekcji.

atlas

Dreny wentylacyjne

Dreny wentylacyjne jamy bębenkowej zakładane są operacyjne w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji ucha środkowego i poprawy słuchu.

atlas

Tympanoskleroza

Tympanoskleroza jest to schorzenie ucha środkowego, które polega na włóknieniu i odkładaniu się złogów soli wapnia w obrębie ucha środkowego.

atlas

Wady naczyniowe i guzy

Nieprawidłowe położenie naczyń krwionośnych zdarza się rzadko ale czasami może być rozpoznane w rutynowej otoskopii.