Schorzenia i problemy otologiczne, jak postępować i kiedy udać się do lekarza.

Incomplete Partition typ 2

Incomplete Partition typ 2 to jedna z częstszych wad wrodzonych ucha wewnętrznego. W wadzie tej zakręty środkowy i szczytowy są złączone tworząc jedną przestrzeń. Dodatkowo występują wady narządu przedsionkowego, odpowiedzialnego za równowagę.

Powrót słuchu po nagłej głuchocie

Czy i kiedy możliwy jest powrót słuchu po nagłej głuchocie? Na podstawie najnowszego piśmiennictwa zebrano i przeanalizowano informacje, które mogą pomóc w odpowiedzi na to pytanie. Nagłe odbiorcze pogorszenie słuchu, inaczej nagła głuchota, to niezwykle niepokojący stan, który ma wiele analogii z innymi nagłymi chorobami, jak udar niedokrwienny mózgu lub zawał mięśnia sercowego. W przebiegu…