Rys historyczny chirurgicznych metod leczenia raka krtaniowej części gardła

Materiał poniższy stanowi fragment rozprawy doktorskiej dr Łukasz Plichty  Historia leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych raka gardła dolnego sięga do czasów wielkiego chirurga Teodora Billrotha, również zdolnego pianisty, wiolonczelisty, kompozytora i krytyka muzycznego, przyjaciela Brahmsa. W Wiedniu w 1870 roku, kiedy to szkoła wiedeńska chirurgii święciła swoje największe triumfy, Billroth rozpoczął badania nad możliwością resekcji szyjnego…

Jak przygotować się do operacji laryngologicznej?

Jak przygotować się do operacji laryngologicznej? Aby przypomnieć zasady, których należy przestrzegać aby operacja przebiegała bez zakłóceń oraz w sposób przewidywalny przygotowano ten krótki poradnik. Spis treści Ważna uwaga Zalecenia niniejsze dotyczą przede wszystkim operacji otolaryngologicznych przeprowadzanych w miejscu pracy autora.  Inne specjalizacje i inne zespoły mogą mieć zupełnie inne wymagania co do przygotowania pacjenta…