Implant na przewodnictwo kostne to urządzenie służące poprawie słuchu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego oraz u tych z wadami ucha prowadzącymi do niedosłuchu. Prosta budowa i krótki czas operacji to zalety implantu tego rodzaju. Stosuje się go zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

Czym jest i jak działa implant na przewodnictwo kostne?

Implanty na przewodnictwo kostne są nowoczesnymi urządzeniami poprawiającymi słuch, które wszczepia się pacjentom podczas operacji przeprowadzanej w ogólnym znieczuleniu. Implanty te posiadają część wewnętrzną, którą zakłada chirurg podczas zabiegu oraz część zewnętrzną noszoną przez pacjenta na skórze głowy. Ogólna zasada działania tych urządzeń sprowadza się do wytwarzania wibracji, które z kolei przenoszone są przez kości czaszki do ucha wewnętrznego pobudzając je bez udziału błony bębenkowej i kosteczek słuchowych.

Zdjęcie poniżej przedstawia implant firmy Medel – Bonebridge. Jest to część wewnętrzna. Po stronie lewej widoczna jest metalowy cylinder, która posiada dwa otwory po bokach. Przez te otwory przechodzą śruby mocujące implant do kości czaszki. Część ta wytwarza drgania mechaniczne. Po prawej stronie widoczna jest cewka otrzymująca fale elektromagnetyczne z mikrofonu znajdującego się na skórze głowy. W środku widoczny jest okrągły magnes, dzięki któremu obie części się trzymają.

Implant na przewodnictwo kostne - Bonebridge

W jakich sytuacjach są wskazania do zastosowania implantu na przewodnictwo kostne?

Wskazania do zastosowania tych implantów są podobne jak do implantów ucha środkowego. Warunkiem zastosowania tych urządzeń jest dobre przewodnictwo kostne (można je zbadać w gabinecie otolaryngologicznym wykonując audiometrię tonalną) oraz odpowiednie warunki anatomiczne (można ocenić wykonując badanie tomograficzne). Wskazania obejmują między innymi:

  • Pozapalne zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, gdy operacje rekonstrukcyjne nie przynoszą poprawy
  • Wady wrodzone ucha w postaci niewykształconego przewodu słuchowego zewnętrznego (atrezja przewodu), również te z wadami ucha środkowego w postaci niewykształconych kosteczek słuchowych.
  • Różne przewodzeniowe uszkodzenia słuchu mogą być wskazaniem,  jeśli klasyczny aparat słuchowy nie spełnia swojego zadania a operacje tympanoplastyczne (poprawiające słuch) nie przywróciły słuchu.
  • Stan po operacjach perlaka, w tym radykalnych i radykalnych zmodyfikowanych z niedosłuchem.
  • Inne stany

Implant Bonebridge po wszczepieniu do kości skroniowej

Pytania i odpowiedzi - implant na przewodnictwo kostne

Czy implant na przewodnictwo kostne można zastosować u dziecka?

Tak, ale nie zawsze. Głównym ograniczeniem w przypadku tego rodzaju implantów są warunki anatomiczne. U małych dzieci wielkość wyrostka sutkowatego, czyli części kości skroniowej może nie być wystarczająca do przeprowadzenia tej operacji, dlatego przed zabiegiem wykonuje się tomografię komputerową aby to ocenić. W tej grupie pacjentów należy wziąć pod uwagę również inne alternatywne metody, a każde dziecko należy potraktować indywidualnie. Jeśli warunki anatomiczne są dobre to zastosowanie implantu jest bardzo dobrym rozwiązaniem np. w przypadku obustronnych wad wrodzonych ucha zewnętrznego w postaci braku przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. W tych przypadkach dzieci będą miały największe korzyści z implantów.

Czy implant na przewodnictwo kostne można zastosować u osoby starszej?

Tak. Osoby starsze są grupą docelową wielu rozwiązań poprawiających słuch, w tym również implantu na przewodnictwo kostne. Ponieważ wszczepienie implantu wiąże się z koniecznością ogólnego znieczulenia, ograniczeniem nie jest wiek – ale ogólny stan zdrowia pacjenta pozwalający na tego typu znieczulenie.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny przed i po wszczepieniu implantu.

Problem ten opisano w rozdziale dotyczącym implantów ucha środkowego oraz implantów ślimakowych.