CZĘŚĆ DRUGA – najczęstsze problemy laryngologiczne


Przerost migdałków gardłowego i podniebiennych

Widok przerośniętych migdałków jest bardzo częsty u dzieci. MIgdałki są potrzebne, składają się z tkanki chłonnej broniącej organizm przed infekcjami. Czasami jednak przerost migdałków jest tak duży, że same powodują liczne problemy jak chrapanie, bezdechy, niekończące się katary i infekcje. Wtedy istnieje wskazanie do operacji.


Tympanoskleroza

Tympanoskleroza jest schorzeniem ucha środkowego, które polega na włóknieniu i odkładaniu się złogów soli wapnia w obrębie ucha środkowego a zwłaszcza błony bębenkowej. Wskutek tego dochodzi do ograniczenia ruchomości błony bębenkowej oraz niekiedy rozwoju niedosłuchu.


Nabyte zwężenie przewodu słuchowego

Nabyte zwężenie przewodu słuchowego to zmniejszenie średnicy lub w pewnych sytuacjach całkowita niedrożność przewodu słuchowego. Konsekwencją zwężenia lub zarośnięcia przewodu jest przede wszystkim niedosłuch.


Atrezja przewodu słuchowego zewnętrznego 

Wrodzone zwężenie lub brak przewodu słuchowego jest to bardzo rzadko występujący stan, który spotykany jest w każdej szerokości geograficznej. Jest przyczyną wrodzonego niedosłuchu, a jeśli występuje po obu stronach to dziecko musi być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia wzmacniające słuch aby rozwój mowy następował prawidłowo.


Kostniaki i wyrośla kostne

Kostniaki i wyrośla kostne przewodu słuchowego powodują stopniową blokadę ucha poprzez zmniejszenie średnicy lub nawet całkowitą niedrożność przewodu słuchowego. Konsekwencją tego jest przede wszystkim niedosłuch oraz stany zapalne. Leczenie jest operacyjne a wyniki dobre.


Krótkie wędzidełko języka

Krótkie wędzidełko języka jest odmiennością anatomiczną budowy jamy ustnej. Zbyt krótkie wędzidełko języka może być źródłem problemów już w wieku niemowlęcym ale również później, gdy dziecko dorasta i dojrzewa. Może powodować zaburzenia przyjmowania pokarmów, połykania, mowy i inne.


Obliteracja jamy wyrostka

Pacjenci po zabiegach radykalnych i radykalnych zmodyfikowanych cierpią z powodu nawracających zakażeń ucha przebiegających często z wyciekiem ropnym. Problem ten oraz inne związane z obecnością dużej jamy pooperacyjnej można rozwiązać obliterując (zamykając) jamę wyrostka. Jest to możliwe z użyciem nowoczesnych bioaktywnych materiałów.