NOWOCZESNE URZĄDZENIA POPRAWIAJĄCE SŁUCH, JAKOŚĆ ŻYCIA DOROSŁYCH I DZIECI


Nowoczesne implanty słuchowe są aktywnymi urządzeniami służącymi poprawie słuchu u osób z całkowitą oraz częściową głuchotą. W zależności od rodzaju niedosłuchu, jego stopnia oraz miejsca zakładania, implanty słuchowe można podzielić na: ślimakowe, ucha środkowego, na przewodnictwo kostne oraz rzadko stosowane implanty do pnia mózgu. Istnieją również implanty pasywne – są to różnego rodzaju protezki wykonane z materiałów biokompatybilnych stosowane w chirurgii ucha środkowego np. w przypadku otosklerozy.

Historia implantów słuchowych to w zasadzie ostatnie 50 lat. W tym czasie dokonał się ogromny postęp w tej dziedzinie związany nie tylko z rozwojem i unowocześnianiem urządzeń, ale również z niezwykłym postępem i doskonaleniem technik chirurgicznych. Pierwsze urządzenia wszczepialne składały się z jednego drutu oraz dużego urządzenia elektronicznego. Nowoczesne implanty słuchowe są tak płaskie, że nawet na czaszce małego dziecka niekiedy trudno wyczuć, że są wszczepione. Zakończenia efektywne składają się z kilkunastu elektrod, które pobudzają odpowiednie miejsca ślimaka, dzięki czemu wrażenia dźwiękowe są zbliżone do naturalnych. Przyszłość wiąże się z urządzeniami, które będą wszczepialne całkowicie i będą działały przez wiele lat bez dodatkowego zaopatrzenia w energię z zewnątrz.

Spośród implantów aktywnych najczęściej na świecie stosuje się implanty ślimakowe.

Dalsze informacje o implantach słuchowych zamieszczone są w odpowiednich podrozdziałach.

Implant ślimakowy

Implant ślimakowy jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym, które pozwala na przywrócenie słuchu osobie z całkowitą lub częściową głuchotą. Urządzenie to jest wszczepiane przez chirurga podczas operacji. Stosuje się je zarówno u osób dorosłych, które straciły słuch jak i u dzieci, które urodziły się już z głuchotą.


Implant ucha środkowego

Implant ucha środkowego to grupa urządzeń o różnej budowie, których celem jest przywrócenie słuchu. Stosuje się je głownie u osób dorosłych, które straciły częściowo słuch, a u których aparaty słuchowe nie spełniają swojego zadania lub są niewystarczające. Stosuje się je również u dzieci, które urodziły się z wadami uszu.


Implant na przewodnictwo kostne

Implant na przewodnictwo kostne jest nowoczesnym urządzeniem, które może być zastosowane w niedosłuchu wynikającym z obecności wad wrodzonych narządu słuchu jak również schorzeń nabytych, takich jak przewlekłe zapalenie ucha środkowego.