Marek Porowski, lekarz, dr n. med., ordynator oddziału otochirurgii

INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU​

Marek Porowski
MAREK POROWSKI, AUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.

Łukasz Plichta, lekarz, dr n. med., specjalista otorynolaryngologii

ŁUKASZ PLICHTA, WSPÓŁAUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.