ORDYNATOR ODDZIAŁU OTOCHIRURGII

INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU​

MAREK POROWSKI, AUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.

Moje doświadczenie zawodowe to ponad 50 000 wykonanych operacji, głównie dotyczących narządu słuchu – między innymi: operacje tympanoplastyczne, usuwanie perlaków, rekonstrukcje słuchu, wszczepianie implantów ślimakowych oraz ucha środkowego. Pozostaje to w kręgu głównych moich zainteresowań. Pracuję od 2004 roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu kierowanym przez profesora Henryka Skarżyńskiego, mojego nauczyciela. Uczestniczę czynnie w konferencjach rangi międzynarodowej i krajowej, prowadzę kursy dla osób szkolących się, z kraju oraz z zagranicy, między innymi cykl Window Approach Workshop (WAW).

Marek Porowski, PhD
HEAD OF THE OTOSURGERY DEPARTMENT
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF HEARING

My professional experience includes over 50,000 surgeries performed, mainly concerning the hearing organ - including: tympanoplastic surgeries, stapes surgery, cholesteatoma removal, hearing reconstruction, cochlear and middle ear implantation. This remains my main interest. I have been working since 2004 at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, headed by Professor Henryk Skarżyński, my teacher. I am a lecturer at international and national conferences, I run courses for trainees from Poland and abroad, including the Window Approach Workshop (WAW) series.
ŁUKASZ PLICHTA, WSPÓŁAUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.

Lekarz, doktor nauk medycznych: temat rozprawy doktorskiej: Rak krtaniowej części gardła – wyniki leczenia oraz ocena czynników prognostycznych. Współautor i autor 12 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 7 doniesień zjazdowych Łączna wartość IF: 11.036. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.​

Miejsce pracy:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz ośrodek Medincus

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Medincus —- Poradnia Otolaryngologiczna, czwartki od 8 do 14

Kontakt do poradni Medincus:

Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
Kajetany, ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
Rejestracja: tel. / fax: +48 22463 53 22
email:rejestracja.kajetany@csim.pl
www.kajetany.csim.pl

Wybrane certyfikaty z konferencji krajowych i międzynarodowych: