MAREK POROWSKI, AUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.

Moje doświadczenie zawodowe to ponad 40 000 wykonanych operacji, głównie dotyczących narządu słuchu – między innymi operacje tympanoplastyczne, usuwanie perlaków, rekonstrukcje słuchu, wszczepianie implantów ślimakowych oraz ucha środkowego. Pozostaje to w kręgu głównych moich zainteresowań. Pracuję od 2004 roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu kierowanym przez profesora Henryka Skarżyńskiego, mojego nauczyciela. Uczestniczyłem czynnie w wielu konferencjach rangi międzynarodowej i krajowej, prowadziłem kursy dla osób szkolących się, z kraju oraz z zagranicy, między innymi cykl Window Approach Workshop (WAW).

ŁUKASZ PLICHTA, WSPÓŁAUTOR PORADNIKA, LEKARZ, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII.

Lekarz, doktor nauk medycznych: temat rozprawy doktorskiej: Rak krtaniowej części gardła – wyniki leczenia oraz ocena czynników prognostycznych. Współautor i autor 12 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 7 doniesień zjazdowych Łączna wartość IF: 11.036. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.​

Miejsce pracy:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz ośrodek Medincus

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Medincus —- Poradnia Otolaryngologiczna, czwartki od 8 do 14

Kontakt do poradni Medincus:

Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
Kajetany, ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
Rejestracja: tel. / fax: +48 22463 53 22
email:rejestracja.kajetany@csim.pl
www.kajetany.csim.pl

Wybrane certyfikaty z konferencji krajowych i międzynarodowych: