Rys historyczny chirurgicznych metod leczenia raka krtaniowej części gardła

Materiał poniższy stanowi fragment rozprawy doktorskiej dr Łukasz Plichty  Historia leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych raka gardła dolnego sięga do czasów wielkiego chirurga Teodora Billrotha, również zdolnego pianisty, wiolonczelisty, kompozytora i krytyka muzycznego, przyjaciela Brahmsa. W Wiedniu w 1870 roku, kiedy to szkoła wiedeńska chirurgii święciła swoje największe triumfy, Billroth rozpoczął badania nad możliwością resekcji szyjnego…

krwawienie z nosa

Krwawienie z nosa

Krwawienie z nosa zawsze budzi niepokój pacjenta. Często przyczyną może być banalne przeziębienie, które powoduje pękanie drobnych naczyń krwionośnych przebiegających w osłabionej zakażeniem błonie śluzowej nosa. Nie należy jednak bagatelizować tego objawu, ponieważ może wynikać z obecności poważnej choroby zagrażającej zdrowiu i życiu pacjenta.​

Utrudnienie oddychania nosem

Utrudnienie oddychania nosem jest objawem zaburzeń miejscowych nosa oraz współistniejących chorób ogólnoustrojowych, które powodują obrzęk błony śluzowej. Przyczyn jest bardzo wiele a różnice występują w zależności od wieku pacjenta oraz innych czynników. Leczenie tego objawu powinno być przyczynowe – miejscowe (chirurgia, leki donosowe) lub ogólne (odpowiednie leczenie farmakologiczne).