Wyciek z ucha jest objawem niepokojącym ale często bagatelizowanym. Poniżej opisano różne, częste sytuacje kliniczne, ważne z punktu widzenia pacjenta. Sytuacje związane z urazami ucha i głowy są nagłymi stanami medycznymi diagnozowanymi w szpitalach i są tu tylko wspomniane.


Wyciek z ucha ropny u dziecka z drenami wentylacyjnymi:

jest najczęściej wynikiem zakażenia ucha lub infekcji górnych dróg oddechowych z towarzyszącym odczynem ucha środkowego. Wyciek taki i postępowanie opisano w innym rozdziale: czytaj tu

Wyciek krwisty z ucha oraz ból ucha.

Pomijając ewidentne sytuacje urazów ucha (uszkodzenie przewodu słuchowego pałeczką, uderzenie, etc) objawy takie u osoby dorosłej a zwłaszcza starszej, mogą świadczyć o nowotworze ucha. W każdym przypadku należy skonsultować się ze specjalistą otolaryngologii, który zbada pacjenta oraz zleci dodatkowe badania w celu diagnozy.

Wyciek ropny z ucha po operacji radykalnej

Wyciek taki zwykle nie zagraża życiu pacjenta ale jest bardzo częsty po operacjach radykalnych i radykalnych zmodyfikowanych. Świadczy o przewlekłym zakażeniu ucha środkowego i powinien być leczony w ambulatorium. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwbakteryjnych miejscowo działających, opatrunków z antybiotykami oraz niekiedy antybiotyków ogólnych.

Wyciek ropny z ucha w czasie ostrego zapalenia ucha

Wyciek taki związany jest z obecnością dużej ilości zapalnej wydzieliny w uchu środkowym, której ciśnienie przekracza wytrzymałość błony bębenkowej. Pojawienie się wycieku świadczy o pojawieniu się perforacji błony bębenkowej oraz związane jest zwykle z ustąpieniem bólu oraz spadkiem gorączki. Perforacja błony bębenkowej goi się na ogół szybko po ustąpieniu stanu zapalnego ucha. Ostre zapalenie ucha środkowego.

Wyciek ropny oraz krwisty bez bólu

Wyciek taki może być spowodowany przewlekłym zapaleniem ucha środkowego z perlakiem. Perlak jest jedną z częstszych przewlekłych chorób uszu, rozwija się powoli i bezbólowo, natomiast obecność bólu wskazuje na rozwijające się powikłania. Objawy w postaci ropnego i krwistego wycieku mogą świadczyć również o zakażeniu ucha z obecnością perforacji błony bębenkowej, gruźlicy ucha, chorób ogólnoustrojowych takich jak ziarniniak Wegenera. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Inne rodzaje

Wyciek z ucha, któremu towarzyszy ból, niedosłuch lub obecność pęcherzyków na skórze okolicy ucha powinien być skonsultowany przez lekarza.