Często spotykane pytanie w gabinecie otolaryngologa brzmi: czy perlak boli?

Odpowiedź na to pytanie: na ogół nie boli. Objawy perlaka to głównie postępujący w ciągu wielu lat niedosłuch ucha związany z uszkodzeniem błony bębenkowej, kosteczek słuchowych oraz wycieki z ucha o charakterze ropnym bądź krwisto – ropnym. Ponieważ perlak nie sprawia bólu w większości przypadków, jego rozpoznanie może być opóźnione, gdyż niekiedy pacjenci lekceważą takie objawy jak niewielki wyciek, zwłaszcza gdy nie jest stały i ustępuje po stosowanych często w takich przypadkach kroplach do uszu z antybiotykiem.

W pewnych sytuacjach perlak sprawia jednak ból.

Jakie to sytuacje? Ból w przebiegu perlaka pojawia się w momencie, kiedy perlak rozrastając się powoduje powstanie powikłań. Powikłania te mogą być nawet zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta, jeśli nie zostaną rozpoznane wcześnie i odpowiednio leczone. 

Zakażenie ucha w przebiegu perlaka spotykane jest najczęściej jako konsekwencja dostania się wody do ucha środkowego przez uszkodzoną błonę bębenkową. Zakażenie takie może powodować bóle ucha oraz wycieki. Poniżej na zdjęciu przedstawiono perlaka, który zniszczył część błony bębenkowej będącej w stanie zapalnym (zaczerwienienie). Pacjent odczuwał w tym przypadku silne bóle ucha.

Zakażony perlak ucha środkowego przebiegający z bólem ucha.

Co należy koniecznie zapamiętać:

Pojawienie się bólu ucha w przebiegu perlakowego zapalenia ucha środkowego może wskazywać na rozwój groźnych powikłań. W takich przypadkach konsultacja z lekarzem operującym uszy jest niezbędna.

Jeśli perlak rozwija się za zachowaną błoną bębenkową, jak w przypadkach perlaka wrodzonego u dzieci, jego rozpierający wzrost może powodować bóle ucha ale zwykle nie są one bardzo nasilone. Perlak wrodzony predysponuje do rozwoju wysiękowego zapalenia ucha środkowego oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. W tym ostatnim przypadku będzie mu towarzyszył typowo silny ból ucha oraz gorączka.

Co jeszcze należy zapamiętać:

Wyciek z ucha połączony z bólem to nie zawsze rozrastający się perlak! Objawy takie mogą wskazywać na rozwój innych groźnych chorób. Należą do nich między innymi nowotwory złośliwe ucha oraz półpasiec uszny.