Wrodzone wady uszu

Nowy dział Poradnika, w którym będę przedstawiał sukcesywnie różne wrodzone wady uszu zewnętrznych, środkowych i wewnętrznych oraz sposoby ich leczenia - jeśli takie istnieją.

Wrodzone wady uszu to trudny temat. Trudny zarówno dla rodziców dzieci, które urodziły się z taką wadą jak również dla specjalistów. Istnieje niewiele źródeł z przystępnymi informacjami o wadach wrodzonych uszu oraz sposobach ich leczenia. Niewiele osób ma doświadczenie w leczeniu takich schorzeń. Jeszcze mniej potrafi pochwalić się dobrymi wynikami. Rodzice dzieci z wadami wrodzonymi często pytają na konsultacjach, czy są sposoby leczenia operacyjnego aby dziecko dobrze słyszało. Co innego można zrobić, gdy leczenie chirurgiczne jest niemożliwe? Mam nadzieję, że tu znajdą oni odpowiedzi. Wierzę, że również dla specjalistów  zajmujących się leczeniem i rehabilitacją słuchu ta część Poradnika może być interesująca. Przedstawiłem w niej wady wrodzone u pacjentów leczonych i operowany przeze mnie osobiście jak również przez moich kolegów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wiele innych informacji o leczeniu wad wrodzonych jest dostępnych w pozostałych rozdziałach, między innymi: implanty słuchowe, ossikuloplastyki, niedosłuch u dziecka.

Wrodzone wady strzemiączka

Wady wrodzone strzemiączka stanowią jedną z przyczyn niedosłuchu u dzieci. Mogą być rozpoznawane późno, niekiedy dopiero podczas badań przesiewowych przeprowadzanych w wieku szkolnym. Ich leczenie nie jest łatwe.​

Incomplete Partition typ 3

Incomplete Partition typ 3: w wadzie tej zakręty są złączone tworząc jedną przestrzeń. Dodatkowo występuje szerokie połączenie z przewodem słuchowym wewnętrznym.

Incomplete Partition typ 2

Incomplete Partition typ 2 to jedna z częstszych wad wrodzonych ucha wewnętrznego. W wadzie tej zakręty środkowy i szczytowy są złączone tworząc jedną przestrzeń. Dodatkowo występują wady narządu przedsionkowego, odpowiedzialnego za równowagę.

Incomplete Partition typ 1

Incomplete Partition typ 1: w wadzie tej brak jest wewnętrznej struktury ślimaka a sam ślimak przypomina pęcherzyk.