Rys historyczny chirurgicznych metod leczenia raka krtaniowej części gardła

Materiał poniższy stanowi fragment rozprawy doktorskiej dr Łukasz Plichty  Historia leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych raka gardła dolnego sięga do czasów wielkiego chirurga Teodora Billrotha, również zdolnego pianisty, wiolonczelisty, kompozytora i krytyka muzycznego, przyjaciela Brahmsa. W Wiedniu w 1870 roku, kiedy to szkoła wiedeńska chirurgii święciła swoje największe triumfy, Billroth rozpoczął badania nad możliwością resekcji szyjnego…